Oroko Santutegia[EU] Zuiako haraneko otoitz-leku gailena da Oroko Santutegia. Murgiatik 3,5 bat km.-tara dago, izen bereko mendiaren gailurrean, haranaren erdian. 841 metro ditu itsasoaren mailatik eta haranaren ikuspegi zoragarriak daude bertan.
Murgiatik, Bitorianoko errepidea hartuta, bada bide bat Santutegiaren oineraino eramango gaituena.
Santutegi honen berri ematen duen lehen dokumentu ezaguna 1138koa da. Dokumentu hori dohaintza-eskritura bat da, non María López andreak Naxerako Errege Monastegiari ematen dizkion Oroko Andre Mariaren Santutegia, Estibalitzeko Andramriarena (Arabako zaindaria) eta Magnarrieta eta Urretxuko Santa Maria Monastegiak. Azken bi horiek Zuiako haranean daude.
ORO toponimoa euskal jatorrikoa izan daiteke, halakoxea baita Zuiako haraneko toponimia guztia (mendiak, ibaiak, sailak, etab.). Euskal Herrian badira hainbat leku Oro izenarekin edo Or edo ORO aurrizkia dutenak. Hona batzuk:
  • ORO: Gipuzkoako Aretxabaletako errebala.
  • ORO: Nafarroako antzinako hiribildua eta gaztelua, Gesalatz ibarrekoa, hantxe baitako Salinas de Oro, bai eta inguruetan Oroko San Jeronimo baseliza ere.
  • Orobidea, Lekarotz (Nafarroa)
  • Orobio, Zornotzako auzoa.
  • Oronda, izen horrekin ageri da Arabako Foronda herria San Millango katalogoan (X. mendea).
OR atzizkia ere bada toponimian, eta altuera, goratzea, goren maila esan nahi du. Eta altuera esanahiarengatik jarriko zitzaion ORO izena Santutegia dagoen mendiari.

[ES] El Santuario de Oro es el lugar de culto más destacado del valle de Zuia. Está ubicado a unos 3,5 km de Murgia, en la cumbre del monte de su nombre, en el centro del valle. Su altitud es de 841 metros sobre el nivel del mar y desde él hay unas esplendidas vistas de todo el valle.­
Desde Murgia, cogiendo la carretera que va hacia Bitoriano, parte una carretera que nos lleva hasta el pie del Santuario.
El primer documento conocido en el que se tiene constancia de la existencia de este Santuario es del año 1138. Es la escritura de donación por parte de Doña María López al Real Monasterio de Nájera del Santuario de Nuestra Señora de Oro junto con el de Nuestra Señora de Estíbaliz (Patrona de Alava) y los Monasterios de Magnarrieta y Santa Maria de Urrechu, ambos ubicados en el valle de Zuia.
El nombre toponímico ORO, puede ser de origen euskériko, pues toda la toponimia del valle de Zuia (montes, ríos, heredades, etc. es euskérica). Existen en el País Vasco muchos términos que llevan nombre de Oro, o cuyo prefijo o primer componente es OR u ORO. Así, encontramos,
  • ORO: barriada de Gipuzkoa, municipio de Aretxabaleta.
  • ORO: antigua villa y castillo de Navarra, en el valle de Gesalaz, en cuyo emplazamiento se encuentra el lugar de Salinas de Oro, y en las cercanías se encuentra la ermita de San Jerónimo de Oro.
  • Orobidea, Lekaroz (Navarra)
  • Orobio, barrio de Amorebieta.
  • Oronda, nombre con el aparece en el catálogo de San Millan (siglo X) el pueblo de Foronda (Alava)
OR es también sufijo usado en toponimia, significando altura, elevación, eminencia. Y en significación de altura ha debido de imponerse el nombre de ORO a la montaña en la que se encuentra el Santuario.